Video

Ertuğrul Fırkateyninden İlham Almış İki Froma Tasarımı

Ertuğrul 1890 ve Enzeru 1890...

Hilalin Ülkesi'nden başlayarak Yükselen Güneşin Ülkesi Japonya'ya ulaşan Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul ve ona kucak açan Japon halkının tarihe yazılmış dostluklarına dair iki anlamlı yorum.

Tarih : 20 / 01 / 2017